ויולה חכמון

sigalf No Tags off

למי ששואל אותי איפה כדאי ללמוד, אני שולחת ל- make. הקורס הכי טוב בארץ!

Back