אביה בן יעקב

sigalf No Tags off

הקורס פתח לי דלת לעולם הטלוויזיה, הכיר לי חברים מדהימים ואת המרצים שהכרתי בקורס אני פוגשת במהלך העבודה בתעשייה

Back