אביב קנת

sigalf No Tags off

למרות שהיה לי תואר למדתי הפקה במייק, ורק בזכותם הצלחתי באמת לעבוד בטלויזיה.

Back